Kuopion yliopistollinen keskussairaala, TUKE-hanke, Kuopio 2/2012 - 8/2013 

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan keskuskeittiön rakennusprojekti työllisti meitä ja laajaa aliurakointiketjua. Puolentoista vuoden aikana työllistimme keskimäärin 10-15 autoa. Työnkuva oli pääasiassa louheen siirtoa keittiön pohjalta, Harjulan ja Canthian tunneleiden maan-aineskuljetuksia sekä kallion kaivuuta ja täyttöjä. Pitkäpuomivarusteinen Kobelco SK330LC suoritti vaativia kaivutöitä esimerkiksi syvien kaivantojen osalta.