Historiaa

Vastuullisuus

Visio, missio ja arvot

Mission keskiössä on perheyrittäjyyden mukanaan tuoma yhteisöllisyys ja avoimuus, jonka halutaan ylettyvän koko yhteisön piiriin. Yhteistyö on merkittävässä osassa yrityksemme toimintaa; isojen, näkyvien hankkeiden toteuttaminen yksin on mahdotonta ja luotettavat, rehelliset yhteistyöhankkeet ovat pitkällä tähtäimellä toimintaa ylläpitävä voima.

Visiomme on, että yrityksemme on toimialalla tunnettu vastuullisena ja rehellisenä yrityksenä, joka pystyy hyödyntämään sidosryhmäverkostoaan tehokkaasti, asiakkaiden tarpeet huomioiden. 

Arvomme ovat kiteytettynä neljään pääasiaan:

Yhteistyö - yhdessä toimien luomme uutta ja vahvempaa toimintaa. Jokainen on merkittävä ja tärkeä osa kokonaisuutta. 

Joustavuus - tilanteet muuttuvat nopeallakin aikataululla ja teemme voitavamme, jotta pysymme muutoksen mukana. 

Palveluhenkisyys - toimimme muita kunnioittaen, kuunnellen ja keskustellen. 

Vastuullisuus - Ymmärrämme toiminnastamme koituvat haitat ja riskit. Toimimme näitä riskejä ennaltaehkäisten sekä eettisiä arvoja kunnioittaen.